Fill out my online form.

E-mobilitet: Grundläggande information om teknik, räckvidd och mycket mer.

Funderar du på att skaffa ett elfordon till ditt företag? I det här blogginlägget går vi igenom vad du bör tänka på när du köper eller leasar ett eldrivet nyttofordon.

De olika drivteknikerna

Fordon som mildhybrider och gasdrivna bilar lämpar sig (ännu) inte för vardagsarbetet i en flotta. Följande drivtekniker däremot används sedan länge på våra vägar:

 • Batteridrivna fordon (BEV) kör uteslutande på ström och använder batteriet som enda energikälla. Det gör att de är lokalt utsläppsfria.
 • Hybridfordon (HEV) kombinerar el- och förbränningsmotorer (oftast bensinmotorer).
 • Plug-in-hybrider (PHEV) använder uppladdningsbara batterier och kan laddas utifrån via en extern strömkälla.
 • Bränslecellsfordon (FCEV) genererar elektrisk energi genom att vätgas reagerar med syre, men används i förhållandevis låg utsträckning.

Har helt eldrivna fordon lägre utsläpp än fordon med förbränningsmotor?

Det korta svaret är ja.

När batterier och elfordon tillverkas genereras mer CO2-utsläpp jämfört med när förbränningsfordon tillverkas. Men genom många års utsläppsfritt körande har batteridrivna fordon (BEV) ändå lägre CO2-utsläpp totalt sett. Förbränningsmotorer använder endast upp till 50 % av energin i bränslet, medan elmotorer använder mellan 80–100 %.

Hur ”gröna” de sedan är i slutändan beror även i hög grad på drivenergin, alltså med vilken el de laddas: Med den aktuella strömsammansättningen är BEV endast marginellt miljövänligare än förbränningsmotorer eller plug-in-hybrider. Om endast grön el används skulle CO2-besparingen vara upp till 60 %.

Titta därför inte bara på en faktor när det kommer till elfordon, utan fundera även på att ställa om till grön el och/eller installera solcellspaneler. Även Sortimo har tagit ett steg mot framtiden och med Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) byggt en elmack som är den största i Tyskland och en av de största i Europa. Den försörjs endast av förnybar energi och tas i drift i slutet av juli.

För- och nackdelar med en plug-in-hybrid

Fördelar:

 • Man behöver inte ta hänsyn till laddningsmöjligheter
 • Liknande subventioner som för BEV
 • Längre räckvidd

Nackdelar :

 • Inte helt utsläppsfri körning
 • Ökad tomvikt och högre underhållskostnader
 • Högre bränslekostnader jämfört med dieselfordon eftersom bensin används

En plug-in-hybrid bör inte ses som ett sätt att förbättra sin image eller sänka sin skatt och bör inte bara köras med förbränningsmotorn. Tekniken kommer endast till sin rätt och är miljövänligare än rena förbränningsmotorer när elmotorn faktiskt används korrekt.

”Problemet” med räckvidden

Det är ett omdiskuterat ämne och något som gör att många avhåller sig från ett köp. Och samtidigt är räckvidden hos vanliga elfordon sedan länge tillräcklig för hur de flesta kör till vardags. Om målorten ligger flera hundra kilometer bort är det dock nödvändigt att använda offentlig infrastruktur för laddning. Det går dessutom inte att exakt förutsäga hur lång sträcka som maximalt kan köras. Det är många aspekter som spelar in, från själva elmotorn och batterikapaciteten till yttre omständigheter som vädret. Vissa Tesla-modeller kan köra upp till 600 km, medan en Smart-modell endast kan köra ca 100 km. Nyttofordon finns med en räckvidd mellan 120–370 km.

Med det är viktigt att komma ihåg att det ena inte automatiskt är bättre än det andra. När du väljer fordonsmodell måste räckvidden passa din vardagskörning och ditt arbets- och privatliv.

Kom dessutom ihåg att du själv konkret kan påverka räckvidden. Ditt eget beteende och din körstil är centrala faktorer – ännu viktigare än när du kör en bil med förbränningsmotor.

Genom att köra medvetet kan du alltså öka räckvidden:

 1. En elbil bromsas effektivast genom att man lyfter foten från gaspedalen. Den så kallade rekuperationen gör därigenom att energi återvinns.
 2. Accelerera långsamt och medvetet.
 3. Fordonsvikt och aerodynamik: Elmotorer fungerar bättre ju lättare och mer strömlinjeformat fordonet är. Var därför uppmärksam på det både när du lastar fordonet med verktyg och material samt när du väljer fordonsinredning. Låt en Sortimo-säljare hjälpa dig så att du kan optimera lastutrymmet och arbetsplatsorganisationen. Det finns många möjligheter att viktoptimera inbyggnaden. Strukturerad sortering av verktyg och material gör att du slipper transportera onödiga material. Läs även mer om 5S-metoden.
 4. Undvik onödig energiförbrukning: I elmotorer förekommer ingen förbränning och därför genereras inte någon överskottsvärme för uppvärmningen. Även nedkylningen förbrukar mycket ström. Se därför redan innan körningen till att fordonet har rätt temperatur så länge det är anslutet till laddningsstationen.

När det väl kommer till att skaffa ett eldrivet fordon bör du ta med dig råden ovan samt gå igenom följande punkter:

 1. Fundera på ditt körbeteende för att komma fram till vilken batterieffekt du behöver. För låg effekt kan göra att du inte kan göra allt du vill och behöver, och för hög effekt gör att priset stiger.
 2. Jämför laddningsspecifikationerna för att optimera din användarupplevelse.
 3. Titta på fler leverantörer

Därför är e-mobilitet inte bara en ”trend”

Den 12 december 2015 skrevs historia när Parisavtalet skrevs under och det därigenom beslutades att alla länder ska vara växthusgasneutrala till år 2050. Därför måste alla, även transportsektorn, vilket är den tredje största orsaken till växthusgasutsläpp i EU, göra en U-sväng. Förbränningsmotorer kommer att försvinna i allt högre utsträckning för att istället ersättas av eldrivna fordon. Därför satte Tyskland målet att det innan 2030 ska köras minst mellan sju–tio miljoner eldrivna fordon i landet. EU planerar dessutom att genomdriva ett beslut där tillverkning av fordon med förbränningsmotorer förbjuds från år 2035.

Källa: Earl, Thomas: ”Six transport trends to watch in 2021”, under www.transportenvironment.org/news/six-transport-trends-watch-2021 (Öppnad 2021-07-19).

Tidsmässigt ligger övergången alltså inte särskilt långt bort. Men det finns fortfarande mycket att göra och det är nödvändigt att tänka på nya sätt även om man redan har skiftat över till e-mobilitet: 2019 drevs endast 2 % av alla nästan 50 miljoner registrerade personbilar i Tyskland på annat sätt än med förbränningsmotor och även 2020 fanns det endast ca 570 000 elfordon i Tyskland. Men det går i rätt riktning: Nästan vart tredje nytt fordon som registrerades 2020 drivs elektriskt.

Likaså lägger fordonstillverkarna mycket tid och kraft på att utveckla elfordon och nya modeller. Tillkännagivandet från EU att det efter 2035 inte får tillverkas några förbränningsmotorer mer möts för tillfället inte av motstånd från fordonstillverkarna eftersom även de driver utvecklingen framåt och själva har satt deadlines för att sluta tillverka förbränningsmotorer. Tills för inte särskilt länge sedan var elfordonsmarknaden begränsad till kundsegmentet ”early adopters”. Nu har utvecklingen gått betydligt mycket längre och sortimentet utökats – riktningen nu är mot massproduktion: 2019 fanns det inte ens 100 olika modeller på marknaden, medan det 2021 redan finns 176 modeller och fram till 2025 räknar man med att det ökar till 333 modeller.

Källa: Bannon, Eoin: ”Electric surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025”,
under: https://www.transportenvironment.org/publications/electric-surge-carmakers-electric-car-plans-across-europe-2019-2025 Öppnad 2021-07-19).

Skriv kommentar

Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.

* Obligatoriska fält

Fyll i det obligatoriska fältet.

0 kommentarer

 • Det finns inga kommentarer än, bli först!
  Vi gläder oss åt din reaktion på detta bidrag.