text.skipToContent text.skipToNavigation
2020-okt-20

Lokal förankring är avgörande när hantverkare köper ny fordonsinredning

Att investera i ny fordonsinredning är ett stort beslut för många hantverkare – och sådana beslut fattas inte lättvindigt. Såväl kvalitet som pris tas i beaktande, men en fast och nära relation till den lokala återförsäljaren kan vara skillnaden mellan en nöjd kund och en lojal kund. Hos Sortimo, Europas ledande tillverkare av fordonsinredning, prioriterar man därför återförsäljarnätet högt och är starkt förankrade lokalt i hela Norden.

För att göra en kund nöjd med ett köp krävs det att faktorer som pris och kvalitet överensstämmer med personens behov och önskemål. Men vad är det egentligen som gör att kunden väljer just dig vid nästa köp, och går från att vara en nöjd kund till en lojal kund? Jo – det är i högsta grad förtroendet mellan kund och säljare. Och förtroende är något som byggs bäst öga mot öga.

Därför har Sortimo, Europas ledande tillverkare av fordonsinredning, satsat stort på att bygga upp ett brett och kompentent nätverk av återförsäljare, även kallade Sortimo Partners. Tack vare goda samarbeten med återförsäljare runt om i Sverige kan de tillsammans hjälpa hantverkare och servicefolk att hitta rätt inredning för just deras behov. Dessutom blir den lokala förankringen en trygg punkt för kunden genom hela processen – från rådgivning till leverans.

Det lilla extra
​​​​​​​

För den enskilde hantverkaren handlar det inte bara om att spara tid och kostnader i samband med ny fordonsinredning. Många lägger även stor vikt vid att skapa en nära relation till de människor som känner till företagets historik, önskemål och särskilda behov. Att helt enkelt samarbeta med någon som man känner och vet att man kan lita på. Johan Ernst, Country Manager hos Sortimo, berättar:
- I grunden handlar det om att leverera lösningar som uppfyller de behov som hantverkaren har vad gäller säkerhet, kostnad, platsoptimering och andra praktiska funktioner. Och vårt ansvar som tillverkare är att utveckla just sådana lösningar. Men för att en hantverkare ska kunna lita på det vi producerar krävs det att de enkelt kan kontakta någon i sitt närområde för råd. Någon som vet vad de gör.

Johan Ernst fortsätter:
- Här kommer våra Partners in i bilden. Vi samarbetar med lokala återförsäljare som levererar kvalitet från den första individuella rådgivningen fram till den slutliga leveransen av bilen. Det är upp till återförsäljaren att erbjuda det lilla extra som gör att kunden blir nöjd och i sin tur känner sig bekväm med att välja oss även vid framtida köp.

Lättillgänglig rådgivning

Enbart i Sverige har Sortimo 29 Partners runtom i landet, vilket gör det möjligt för de flesta hantverkare att hitta en lokal kontaktperson i sitt närområde. För att garantera hög kvalitet på såväl rekommendationer, rådgivning och service som på själva monteringen av fordonsinredningen, ställer Sortimo en rad krav på de återförsäljare som man samarbetar med. Johan Ernst avslutar:
- Återförsäljarna har bland annat tillgång till demobil och utställningslokal, så att de enkelt kan visa upp hur hantverkaren kan optimera sin servicebil med just våra lösningar. Dessutom har de kunskap i hur man monterar alla våra system och tillbehör i de olika bilmodellerna. Vårt och återförsäljarnas gemensamma mål är att kunderna ska hitta rätt lösningar för just deras bil och känna att de är i säkra och professionella händer genom hela processen.

För mer information, kontakta:
Johan Ernst | Country Manager Sverige, Sortimo | T +46 708 54 00 75 | E-mail: jernst@sortimo.se

För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, kontakta: Evelina Sandberg | Junior kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +45 20 80 26 37 | E-mail: evelina@perfektapr.se

​​​​​​​Bildtext till bifogat material: Tack vare Sortimos goda samarbeten med återförsäljare runt om i Sverige kan de tillsammans hjälpa hantverkare att hitta rätt inredning.
Presskontakt
Johan Ernst

+46 31 761 45 20
JErnst@sortimo.se