Fill out my online form.
var q11vbljf093z49y; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q11vbljf093z49y', 'autoResize':true, 'height':'440', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q11vbljf093z49y = new WufooForm(); q11vbljf093z49y.initialize(options); q11vbljf093z49y.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Innovation vid ratten: Varför ditt företag bör investera i elektromobilitet nu

Upptäck fördelarna med elektromobilitet och varför det lönar sig att byta till ett miljövänligt alternativ för ditt företag. I den här artikeln ger vi dig en inblick i de ekonomiska och ekologiska fördelarna med elfordon och skingra några vanliga myter.


T-BOXXar – Ditt oumbärliga hjälpmedel för effektiv organisation och transport

Sortimo T-BOXXar spelar en exceptionellt viktig roll inom handelssektorn där effektivitet och precision gör den avgörande skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Detta mångsidiga förvaringssystem är ett oumbärligt verktyg för alla som vill förbättra sin arbetsplats och sina processer. Läs mer här!


50 år av Sortimo – 50 år av intelligent mobilitet

1973 grundade Herbert Dischinger en grossistverksamhet för hantverksprodukter. 50 år senare, levererar Sortimo allt hantverkare behöver och mycket mer…

Sortimos onlinemagasin – av fans för fans!

Våra författare är experter på sina respektive sakområden.