Fill out my online form.

Sortimo Fleet Management Services: Vestas får en omfattande uppgradering av flottan

I en pilotworkshop som genomfördes tillsammans med Vestas och Volkswagen vid Sortimo Mobility Competence Centre fick man omfattande insikter i detta avseende, så att Vestas i slutändan hade en effektiv lösning för flottadministration.

Sortimos ”Fleet Management Services”-program (FMS) bygger på de tre pelarna: Konsultation, Orderhantering och Operativsystem. Den erbjuder ett helhetsgrepp för att optimera mobilitetsupplägget och stödjer bland annat flottoperatörer i effektiv användning av data streaming för att kunna få avgörande konkurrensfördelar. Den modulära strukturen gör det enkelt att komma igång och har rätt erbjudande för varje kund. Som en del av en pilotworkshop tillsammans med Vestas och Volkswagen i Sortimo Mobility Competence Center, inhämtades djupgående kunskaper som i slutändan gav Vestas en effektiv lösning för sin fleet management.

Globala marknader blir allt mer ombytliga på grund av pandemin och förändringar i leveranskedjan. Som ett resultat av detta tvingas företag att agera snabbt och flexibelt. Samtidigt måste viktiga strategiska beslut fattas på grund av skärpta ekologiska krav på fordonsflottan. För att optimalt stödja denna process spelar användningen av data en central roll. Dessa hämtas från en mängd olika interna och externa datakällor, såsom information om kundprodukter, mjukvara för hantering av vagnparker och tjänster eller data från leasingbolag. För att tolka datan korrekt utifrån detta och för att kunna fatta lönsamma beslut på kort tid krävs ofta en hög manuell insats. Det är här Sortimos ”Fleet Management Services”-program kommer till spel, eftersom effektiv dataanvändning innebär en avgörande konkurrensfördel. Dels minskar den manuella insatsen avsevärt, dels tas besluten snabbare och med högre kvalitet och kostnadsbasen minskar avsevärt.

Maximal kundnytta tydligt i fokus tack vare Sortimo

Sortimos  ”Fleet Management Services” program stödjer kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet – service. Utifrån informationen vilket innehåll som transporteras för vilket ändamål, i vilken organisation och ytterst i vilka fordon, görs bryggan till typen av verksamhet, lager, fordonsutrustning och även flottan. Baserat på denna dataanalys och kopplat till den djupa expertis som våra Sortimo-konsulter har, får kunderna ett fullständigt bekymmerslöst stöd, inklusive ett förslag på en lämplig mobilitetsuppställning, möjligheten att övervaka uppställningen i drift och den resulterande härledning av andras optimering processer.

Första fynden i pilotverkstaden med Vestas och Volkswagen

Som en del av pilotworkshopen med Vestas och Volkswagen i vårt Mobility Competence Center kunde vi ytterligare belysa detta ämne.

Vestas – världens ledande leverantör av hållbara energilösningar – har en tydlig strategi för att konvertera sin globala serviceflotta till elfordon, med målet att alla nya servicefordon ska drivas med hållbara bränslen senast 2025. En ytterligare utmaning för flottadministratören är den effektiva hanteringen av den globala flottan.

 

För att få en bättre förståelse för dessa processer och i synnerhet för att fortsätta följa Sortimos påstående att sätta Vestas behov som kund först, bjöd Sortimo in vagnparkschefer och lean-chefer från Vestas, representanter från Volkswagen och Global Account Managers för Sortimo-dotterbolagen till Zusmarshausen för att hitta en holistisk global lösning.

Utifrån en helhetssyn och livscykelsyn på lager, utrustning och flotta är det möjligt att arbeta med kunder om nya innovativa lösningar. Och det över många olika syften och nationsgränser.

Heltäckande lösning för att optimera kundflottan

Många olika krav och lands-specifika skillnader kom upp i livliga diskussioner och samtal. Utmaningen var därför att hitta en gemensam nämnare och att hitta en lösning för att sätta upp nya ID Buzz.

Efter två intensiva workshopdagar med material- och processanalys kunde en helhetslösning för att optimera flottan framgångsrikt definieras som ett resultat: Vestas valde ett SR5-system med BOXXar, etiketter och inlays samt användning av BOXX ramar, hängande SR-BOXXar och roterat block. Detta gör att alla krav kan uppfyllas med maximal användning av lastutrymmet. Genom att betrakta problemet holistiskt kan denna lösning nu även implementeras globalt i alla fordon och ger kunden verklig konkurrensfördel.

FMS – Fleet Consulting

Fleet Consulting följer ett trestegskoncept som ger välgrundade insikter om individuella kundbehov och hjälper till att uppnå en optimal mobilitets uppstart.

I det första steget ligger fokus på företagets kärnprocesser. Inventeringen registreras och krav för användning i fält definieras och branschens speciella egenskaper beaktas.

Därefter definieras en världsomspännande standardlösning för fordonstypen. I det nuvarande pilotprojektet var det en ny ID Buzz Cargo, med högre produktivitet och samtidigt mindre lastvolym, jämfört med den tidigare använda VW T6. Den nuvarande uppbyggnaden av flottan undersöktes och särskild uppmärksamhet ägnades åt produktivitetsförluster, dolda kostnader och allmänna flottans prestanda.

I det tredje och sista steget ingår kundernas individuella företagsmål och deras inflytande på flottan i analysen.

Beroende på fokus möjliggör de ny definierade mobilitetsinställningarna kostnads- och processoptimering samt ambitiösa mål för företagens sociala ansvar. Baserat på omfattande rådgivning och integration av många intressenter kännetecknas Sortimos lösningar också av hög acceptans i kundens organisation och snabb implementering.

FMS—Orderhantering

 All information om beställningar och själva installationsprocessen kan nu hanteras i realtid på FMS Order Management-plattformen. Detta gör att hela beställningsprocessen kan hanteras transparent och på ett tidsbesparande sätt för vagnparkschefen. Utöver dessa fördelar drar företag nytta av flexibla hyresmodeller till lågkostnadsvillkor, som Sortimo erbjuder tillsammans med starka partners.

FMS—operativsystem

Operativsystemplattformen FMS gör det möjligt att övervaka inställningarna under användning. Genom att integrera lagerhanteringssystemet kan standard lager definieras för varje applikation och inredningslösning, så att krav och tillgänglighet kan kontrolleras effektivt och över organisationer. I kombination med en telematiklösning är det också möjligt att spåra delar av utrustningen live och på så sätt öka förstagångs fix-takten, det vill säga andelen order som kan lösas med en resa till kunden, och minska lagerförlusten. Dessutom gör telematikbaserade användningsprofiler i kombination med utrustningsdimensioner, lagerlistor, vikt och kvarvarande nyttolaster det möjligt att identifiera elektrifieringspotential i flottan och att ge kunderna skräddarsytt elektrifieringsstöd.

Med dessa funktioner, som går igenom permanenta optimeringsprocesser, håller vagnparkschefen ett öga på allt och kan tack vare den höga transparensen och den snabba tillgängligheten av data reagera på varje ny utmaning på nolltid. En avgörande fördel som gör att fordonsflottans framtid kan formas proaktivt.

Har du fortfarande frågor om Sortimo Fleet Management Services? Kontakta oss direkt!

Skriv kommentar

Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.

* Obligatoriska fält

Fyll i det obligatoriska fältet.

0 kommentarer

  • Det finns inga kommentarer än, bli först!
    Vi gläder oss åt din reaktion på detta bidrag.