text.skipToContent text.skipToNavigation

Sortimo lastsäkring för transportbilar – lagstadgad säkring av din last!

Professionell och lagstadgad säkring av last tar vi bekvämt hand om med Sortimo fordonsinredning med ett integrerat ProSafe lastsäkringskoncept. Med extra tillbehör kan ytterligare transportgods säkras, så att det inte finns någon risk även vid skarpa kurvor eller häftiga inbromsningar.

Surrningsband


Använd Sortimo surrningsband för att snabbt och enkelt spänna fast ditt gods i fordonet.

Köp nu

Lastsäkringsnät


Ta hjälp av det starka lastsäkringsnätet för att säkra tung last och avgränsa lastutrymmet från fordonskupén.

Köp nu

Tillbehör lastsäkring


Lastsäkringen går lekande lätt med vårt tillbehörsprogram.

Köp nu
icon-anchor-prosafe-haken
Sortimo ProSafe
icon-anchor-regeln
De viktigaste reglerna
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Ansvarsområden

Sortimo ProSafe-produkter

Produktöversikt: Sortimo ProSafe lastsäkring för transportbilar

Teleskopiska spännstänger för lastsäkring:

Enkel säkring av stora föremål i lastutrymmet.

Med teleskopiska spännstänger kan stora, skrymmande gods enkelt och säkert låsas på plats för transport. Tack vare den teleskopiska funktionen kan stängerna användas flexibelt och transporteras på ett platsbesparande sätt. Dessutom är det möjligt att fortsätta använda spännstängerna vid byte av fordon.
Sortimo Teleskop-Spannstangen zur Ladungssicherung
1
Teleskop-Spannstange zum flexiblen Einsatz zur Ladungssicherung
1
Flexibel användning
Längden på teleskop spännstången kan justeras enligt tillämpningen och erbjuder därmed många möjligheter att säkra lasten: Spännstängerna kan fästas både vertikalt och horisontellt i fordonet. Dessutom är det möjligt att fortsätta använda spännstången i andra fordon. 
2
Teleskop-Spannstange: einfache Anwendung zur Ladungssicherung
2
Enkel att använda
Med några enkla steg sätts teleskop spännstågen först in i markens surrningspunkt och låses sedan in i fästskenan på taket. Spännstången är sedan fast ordentligt i detta läge.
3
Teleskop-Spannstangen Schutz für Ladegut
3
Skydd för lasten
Teleskopstången har ett plasthölje. Detta fungerar som en skyddshölje så att lasten, som är kopplad direkt till spännstången, inte skadas.
4
Teleskop-Spannstangen für maximale Sicherheit
4
Maximal säkerhet
Tack vare den excentriska formen roterar den teleskopiska spännstången  med lasten mellan två spännstänger om de skulle röra sig vid acceleration eller inbromsning. Detta minskar avståndet mellan de två stängerna och bromsar därmed lasten.
5
Teleskop-Spannstange mit intelligenten Features
5
Smarta funktioner
Med de två ProClick gränssnitten på teleskop spännstången kan ProClick verktygsväskor hakas fast för förvaring. Detta ger möjlighet till exempel att förvara surrningsband inom bekvämt räckhåll.
6
6
Minimalt utrymmesbehov
När den inte används kan den teleskopiska spännstången fällas ned till sin minsta storlek och förvaras kompakt i fordonet med hjälp av förvaringsfästen.
1
2
3
4
5
6
Flexibel användning
Teleskop-Spannstange zum flexiblen Einsatz zur Ladungssicherung
Längden på teleskop spännstången kan justeras enligt tillämpningen och erbjuder därmed många möjligheter att säkra lasten: Spännstängerna kan fästas både vertikalt och horisontellt i fordonet. Dessutom är det möjligt att fortsätta använda spännstången i andra fordon. 
Enkel att använda
Teleskop-Spannstange: einfache Anwendung zur Ladungssicherung
Med några enkla steg sätts teleskop spännstågen först in i markens surrningspunkt och låses sedan in i fästskenan på taket. Spännstången är sedan fast ordentligt i detta läge.
Skydd för lasten
Teleskop-Spannstangen Schutz für Ladegut
Teleskopstången har ett plasthölje. Detta fungerar som en skyddshölje så att lasten, som är kopplad direkt till spännstången, inte skadas.
Maximal säkerhet
Teleskop-Spannstangen für maximale Sicherheit
Tack vare den excentriska formen roterar den teleskopiska spännstången  med lasten mellan två spännstänger om de skulle röra sig vid acceleration eller inbromsning. Detta minskar avståndet mellan de två stängerna och bromsar därmed lasten.
Smarta funktioner
Teleskop-Spannstange mit intelligenten Features
Med de två ProClick gränssnitten på teleskop spännstången kan ProClick verktygsväskor hakas fast för förvaring. Detta ger möjlighet till exempel att förvara surrningsband inom bekvämt räckhåll.
Minimalt utrymmesbehov
När den inte används kan den teleskopiska spännstången fällas ned till sin minsta storlek och förvaras kompakt i fordonet med hjälp av förvaringsfästen.

ProSafe lastsäkringshjälpmedel för din bil

Kan integreras direkt: Genomtänkt lastsäkring i bilen som även passar befintliga originalsurrningspunkter inom Sortimo fordonsinredning

Sortimo ger dig lagstadgad säkring av din last!

De viktigaste reglerna i korthet!

ladungssicherung-produkthighlights.jpg

Lastsäkringsmetoder: Vad är skillnaden mellan formbetingad och kraftbetingad lastsäkring?

Formbetingad lastsäkring (förstängning) eller Kraftbetingad lastsäkring (surrning)

ladungssicherung-hinweis-blogbeitrag-SE.jpg

Ansvar för lastsäkerhet

Inblandade personers ansvar
Vilket ansvar för lastsäkerheten har avsändaren?
Vilket ansvar för lastsäkerheten har fordonsägaren?
Vilket ansvar för lastsäkerheten har transportföretaget?
Vilket ansvar för lastsäkerheten har lastningspersonalen?
Ansvar för att kontrollera och förbättra lastsäkerheten under transporten.