text.skipToContent text.skipToNavigation

FMS - Fleet Management Services

De globala marknaderna blir alltmer instabila på grund av pandemin och förändringar i leveranskedjorna. Det gör att du tvingas agera snabbt och flexibelt. Här spelar tillgången till rätt data vid rätt tidpunkt en viktig roll.
Full-Service für Ihre Flotte
FMS Consulting
FMS Order Management
FMS Operating System

FMS Consulting

FMS Consulting
FMS Consulting

Vagnparksoptimering.

Snabbt. Effektivt. Enkelt.

Det är vårt anspråk att ställa din fordonspark till ditt förfogande i snabb och okomplicerad insatsberedskap. För det erbjuder vi dig ett optimalt omhändertagande från våra speciella rådgivare för alla fordonsparkslösningar med hög expertis, varigenom arbetet underlättas för dig och din fordonspark anpassas optimalt till förarnas behov.

FMS Order Management

FMS Order Management
FMS Ordermanagement

FMS Operating System

FMS Operating System

Reducering av ”Total Cost of Mobility”

Med Sortimos vagnparkslösningar tillhandahåller vi mer effektivitet i anskaffningen och genomförandet, men även i användningen av vagnparken. Vi betraktar mobilitetskostnaderna i en helhetlig ansats och hjälper företag att allokera resurserna effektivare.

Sortimo Fuhrparklösung Vorteile
Video FMS
Vad våra kunder säger
zitat_anf-zeichen

Designen måste anpassas till teknikerna – och inte tvärtom. Därför var det viktigt för oss att hitta en leverantör som kunde utveckla de lösningar som våra tekniker behöver. Det visade sig att Sortimo kunde leverera utrustning som är exakt anpassad till teknikernas dagliga behov.

Mer information

zitat_ausf-zeichen
Tonny Andersen
thyssenkrupp Elevator A/S
Säkerhet och kvalitet

Med Sortimo är du på den säkra sidan. För marknadsledaren för fordonsinredningar producerar med de högsta kvalitetsanspråken, vilket understryks av oberoende institut och certifikat och återspeglas i påbyggnadernas långa livscykler. Sortimos tillförlitliga vagnparkskoncept leder således till en riskminimering för varje fordonsparksansvarig.

Sortimo steht für Sicherheit und Qualität