text.skipToContent text.skipToNavigation

FMS - Fleet Management Services

De globala marknaderna blir alltmer instabila på grund av förändringar i leveranskedjorna. Det gör att du tvingas agera snabbt och flexibelt. Här spelar tillgången till rätt data vid rätt tidpunkt en viktig roll.
Full-Service für Ihre Flotte
FMS Consulting
FMS Order Management
FMS Operating System

FMS Consulting

FMS Consulting
FMS Consulting

Vagnparksoptimering.

Snabbt. Effektivt. Enkelt.

Det är vårt anspråk att ställa din fordonspark till ditt förfogande i snabb och okomplicerad insatsberedskap. För det erbjuder vi dig ett optimalt omhändertagande från våra speciella rådgivare för alla fordonsparkslösningar med hög expertis, varigenom arbetet underlättas för dig och din fordonspark anpassas optimalt till förarnas behov.

FMS Order Management

FMS Order Management
FMS Ordermanagement

FMS Operating System

FMS Operating System

Reducering av ”Total Cost of Mobility”

Med Sortimos vagnparkslösningar tillhandahåller vi mer effektivitet i anskaffningen och genomförandet, men även i användningen av vagnparken. Vi betraktar mobilitetskostnaderna i en helhetlig ansats och hjälper företag att allokera resurserna effektivare.

Sortimo Fuhrparklösung Vorteile

Från vagnparksanalys till fordonsövervakning

Sortimo FMS-processen är ett exempel på användning

Video FMS
Säkerhet och kvalitet

Med Sortimo är du på den säkra sidan. För marknadsledaren för fordonsinredningar producerar med de högsta kvalitetsanspråken, vilket understryks av oberoende institut och certifikat och återspeglas i påbyggnadernas långa livscykler. Sortimos tillförlitliga vagnparkskoncept leder således till en riskminimering för varje fordonsparksansvarig.

Sortimo steht für Sicherheit und Qualität