text.skipToContent text.skipToNavigation

Corporate Social Responsibility hos Sortimo

Header_CSR-1050x510.jpg
Sortimo tar ansvar!
Hållbarhet är en hjärtefråga och en självklarhet för oss
zitat_anf-zeichen
Vi håller fast vid vår grundfilosofi, att utveckla produkter som underlättar och optimerar mobilt arbete (roaming, punkt-till-punkt) för våra kunder. Vi känner oss förpliktade att göra det på ett sätt som inte förbrukar jordens resurser. Detta åtagande går genom hela vår förädlingskedja och gäller därför alla våra anläggningar och hela livscykeln för våra produkter.
zitat_ausf-zeichen
Reinhold Braun, verkställande direktör Sortimo International GmbH
Plattform_ClimaProtect-695x510.jpg
Förädlingskedja
Zusmarshausen: Den enda produktionsanläggningen med ambitiösa mål för att uppnå en CO2-neutral produktion!

Socialt ansvar: Vi gynnar den regionala ekonomin genom att vi bara producerar på en anläggning och är lojala mot våra regionala leverantörer.

Företagsledning: Målet är ambitiöst: vi tar ut riktningen mot en klimatneutral, CO2-neutral produktion på anläggningen i Zusmarshausen för att på sätt utveckla ett CO2-neutralt produkt- och serviceutbud. Detta mål ska uppnås baserat på fyra grundpelare: koldioxidsnål produktutformning, energieffektivitet, förnybar energi och koldioxidminskning. För oss är det sedan många år en självklarhet att alla uppförandekodsrelevanta ämnen vid val av leverantörer och underleverantörer samt riktlinjer för hållbar anskaffning avseende arbetsrätt och mänskliga rättigheter och arbetsrätt noggrant följs.

Hållbarhet: Sortimo producerar enbart i Zusmarshausen så att hela förädlingskedjan kan ske resursoptimerat. Långa leverans- och produktionskedjor undviks och hållbara material används för att hålla CO2-utsläppen på så låg nivå som möjligt. Sortimos affärsbyggnader är anpassade till den naturliga omgivningen och försedda med solcellspaneler, så att en del av produktionen redan försörjs genom solenergi. Med Sortimo Innovationspark Zusmarshausen har en första framgång uppnåtts för vår CO2-neutrala produktion. Med laddningsparken kan en sektorkoppling ske till en gemensam energihantering och en långsiktig ”blå Sortimo-el” produceras och lagras.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen

Mer information
Färdplan till CO2-neutralitet

Mer information
Uppförandekod

Code of Conduct
Produkter och tjänster
En ansvarsmedveten utveckling för en hållbar företagsledning för våra kunder!

Socialt ansvar: Säkerhet är en väsentlig aspekt som har en grundläggande betydelse för vår produktutveckling. Vårt erbjudande innebär att vi kan påverka hur människor skyddas på ett avgörande sätt. Därför är Sortimo fordonsinredningar utvecklade för maximal säkerhet: Krocktester under verkliga förhållanden, det vill säga att Sortimos produkter ger ett maximalt skydd även vid full belastning. Dessutom har ergonomi mycket hög prioritet vid utformningen av våra produkter för att främja våra kunders hälsa på lång sikt och för att undvika arbetsplatsolyckor.

Företagsledning: Sortimos produkter och tjänster hjälper kunden att få en högre organisationsgrad, en digital, ständigt tillgänglig beställningsöversikt, tillhandahåller ett komplett paket med lösningar för den mobila arbetsvardagen genom organisationshjälpmedel, samt digitala förteckningar och marknadsföringsinstrument och därmed i förlängningen till en högre produktivitet och lönsamhet.

Nachhaltigkeit: Hållbarhet: Sortimos produkter och tjänster leder automatiskt till en minskning av onödiga material i lastutrymmet och ger en perfekt översikt över arbetsutrustningen. Därigenom sparas vikt och transportsträckorna blir kortare, så att våra kunder utan ansträngning kan minska sitt CO2-avtryck. Sortimo är dessutom en kompetent rådgivare för e-mobilitet inom service och hantverk och driver aktivt omvandlingen framåt genom sin expertis

Inom produktutvecklingen går följande aspekter in i varandra:

 

> Kvalitet för en maximal livslängd 

> Överföring till en andra livscykel

> Säkerhet för ditt eget och alla andra trafikanters liv

> Ergonomi för en hälsosam arbetsmiljö

> Funktionalitet för en problemfri arbetsvardag

 

Som ett extra plus:

 

> Lönsamhet

> Säkerhet

> Miljöskydd

Sortimo ger dig råd vid övergången till e-mobilitet. Inom detta område har vi byggt upp en unik kompetens och kan ge råd avseende:

 

> Optimalt utnyttjande av lastutrymmet

> Minskad vikt genom organisering av arbetsplatsen

> Rådgivning vid övergången till e-mobilitet

 

Låt oss minska Total Cost of Mobility för dig, öka din produktivitet och därmed minska CO2-utsläppen.

På så sätt kan vi framgångsrikt se framtiden an tillsammans!

Vi hjälper dig gärna!

Vår standardportfölj innehåller i huvudsak återvunna och hållbart producerade material.. 

Vi kan vid val av material om så önskas använda

 

> 100 % återvunnet material <.

 

Så är fallet exempelvisför CEP-hyllan, vår första CO2-neutrala produkt