text.skipToContent text.skipToNavigation
2022-maj-19

Sortimo färdplan 2025: Hållbarhet och kundnytta i fokus

Sortimo International GmbH har en tydlig färdplan för framtiden. I centrum för den står en hållbar, klimatvänlig produktion och en intelligent energihushållning i samarbete med den största eltankstationen i Europa, Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Dessutom skapas just nu Europas största konverteringscenter för servicefordon på Sortimo, ett fortbildningscentrum för e-mobilitet och energieffektivitet i IHK Akademie Schwabens regi samtidigt som smarta produkter och tjänster fortsätter att utvecklas, till exempel Sortimos service och hanteringsplattform för hantverksföretag.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) – Europas största laddningspark

Sortimo International GmbH har i år öppnat den största e-laddningsparken i Europa, där användaren bekvämt kan ladda sitt elfordon och samtidigt njuta av en generös rekreationsmiljö i en av Tysklands grönaste företagsanläggningar med 70 % grönområden. Men vid sidan av entreprenörsandan som ger en kraftfull uppgradering av e-mobiliteten i regionen ligger också andra, framåtblickande idéer bakom Sortimos futuristiska nybyggnation.

CO2-fri produktion som del av Sortimos hållbarhetsplan

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen är en symbios av två företags ambitioner, som har lett fram till en optimerad och kontrollerad energihantering och som innebär ett stort steg framåt för hållbarhetstänkandet på båda företagen. Ett av målen med omställningen av energihanteringen är att Sortimo under de kommande åren ska gå mot en klimatneutral, CO2-fri produktion på anläggningen vid Zusmarshausen och på så sätt kunna utveckla ett CO2-neutralt produkt- och serviceutbud.

”Vi håller fast vid vår grundfilosofi, att utveckla produkter som underlättar och optimerar mobilt arbete (roaming, punkt-till-punkt) för våra kunder. Vi känner oss förpliktade att göra det på ett sätt som inte förbrukar jordens resurser. Detta åtagande går genom hela vår förädlingskedja och gäller därför alla våra anläggningar och hela livscykeln för våra produkter”, säger Reinhold Braun, verkställande direktör på Sortimo International GmbH.

Vår färdplan mot CO2-neutralitet vilar på fyra grundpelare och en investering på över 40 miljoner euro under de kommande tio åren:
Koldioxidsnål produktutformning: Produkter och tillverkningsprocesser får en lägre koldioxidintensitet tack vare genomtänkt materialval, högre materialeffektivitet och bättre energieffektivitet hos produkterna. Sortimo använder allt mer värdefulla råvaror från cirkulära leveranskedjor som försörjs genom återvunnet innehåll och förnybara resurser. Sortimo har redan i år reducerat totalmängden stål i produktlinjerna och dessutom förbättrat stålets effektivitet i tillverkningen. Detta är bara ett exempel på vår omställning till en koldioxidsnål process, med målet att öka användningen av återvunnet material och reducera den totala mängden använt material. Eftersom stål till stor del återvinns ligger företagets huvudfokus på att bevara stålet på ett optimalt sätt. Därför strävar Sortimo framöver mot att kunna återvinna stål med hög renhetsgrad från produktionsskrot och från produkterna vid slutet av livscykeln.

Energieffektivitet: Energieffektiviteten ökas genom intelligent energihantering på anläggningen och i leveranskedjan genom att utnyttja möjligheter till sänkt energiförbrukning genom uppgradering i efterhand.

Förnybar energi: Förnybar energi används för de egna anläggningarna och för tjänster. Vi satsar på förnybar energi för energiproduktionen. Sortimo bygger kontinuerligt solcellspaneler på fabrikshallarnas tak. Dessutom har Sortimo de senaste åren byggt upp en egen 20 kV likströmsringledning på Sortimos område, som ökar energieffektiviteten med ca 20 procent. Dessutom kommer energin att ackumuleras och göras tillgänglig med ett 1200 kWh elmagasin. På så sätt kan energin användas strategiskt för egna behov eller för laddning av fordonsparkskundernas eltransportbilar. 

Koldioxidminskning: Parallellt med de egna åtgärderna för utsläppsminskning ökar Sortimo sina investeringar i projekt för koldioxidreducering, inklusive mobilitetslösningar genom sektorkoppling av produktion och mobilitet.

Fortbildning inom e-mobilitet

Sortimo tar ställning och ser e-mobilitet som framtiden för vägtrafik, eftersom energin kan hämtas på ett betydligt mer resurssnålt sätt jämfört med andra alternativa drivningsmetoder, till exempel vätgas eller syntetiskt bränsle. Övergången från bränsledrivna fordonsparker till ren e-mobilitet reser emellertid frågor som de ansvariga för vagnparken på Sortimo Innovationspark Zusmarshausen kommer att besvara. Därför har företaget inlett ett samarbete med IHK Akademie Schwaben. IHK Akademie Schwaben kommer att genomföra utbildningar och certifierade fortbildningar inom innovations- och idéhantering och e-mobilitet för företaget och för fordonsparkschefer. 

Europas största konverteringscenter för servicefordon

Sortimo International GmbH har genom sin nybyggnation i industriområdet i Zusmarshausen. byggt det största konverteringscentret för servicefordon i Europa. Det finns nu mer än 50 utökningsbara platser på mer än 5000 m² för fordonsparkens fordon. Konverteringscentret har en egen linje för utbyggnad av Fords fritidsbilar och företagsmodeller (Euroline och Business Line). Det nya fordonskonverteringscentret är kopplat direkt till Sortimo Logistik och Produktion så att en flexibel och CO2-neutral materialförsörjning kan säkerställas. I anknytning till konverteringscentret för servicefordon finns ca 1400 inhägnade, belysta och videoövervakade parkeringsplatser. De är placerade vid A8 med direkt tillfart för lastbilar, så att logistiken kan pågå effektivt 18 timmar om dagen.

Fleet Assessment för en lönsammare vagnpark

Sortimos rådgivning för fordonsparkskunder är unik genom Sortimos globala perspektiv som ger kunderna tillgång både till standardiserade lösningar och lösningar som är optimerade efter deras behov. Ingen annan tillverkare har kapacitet, erfarenhet och utökningsbara platser i samma omfattning. Kunder får hos Sortimo en rådgivning med helhetsperspektiv med fokus på nedbantning och CO2-reducering av lätta nyttofordon. Genom lösningar som utnyttjar lastutrymmet ända in i minsta vinkel finns möjlighet att klassa ner fordonsparken till närmaste mindre nyttofordonsstorlek – naturligtvis med samma lastvolym. För att åstadkomma detta analyserar storkundsrådgivaren fordonsparken, dess transportvägar och materialbehov och tillsammans med chefen för leveransfirman tar fram ett nytt koncept för lastutrymmets invändiga utrustning. Sortimos produktsortiment erbjuder tillräckliga möjligheter för att uppfylla behoven. För företagen betyder nedbantningen en betydlig minskning av inköps- eller leasingkostnader och en minskning av TCM – Total Cost of Mobility. Dessutom är små nyttofordon betydligt effektivare i trafiken, framför allt i innerstadsområden. Man sparar till exempel automatiskt mycket tid på att söka efter parkeringsplatser .

Utbyggnad av fordonsparken på Sortimo betyder One-Stop-Shopping: Storkunder får fordonet helt användningsklart från Sortimo. Det vill säga att inte bara lastutrymmena är utrustade, utan att alla andra tjänster, till exempel dekaler, elektriska modifieringar, TÜV-godkännanden, första tankning och transporter ingår.

mySortimo – nya tjänster för hantverkare

Sortimo EcoSystem är redan ett känt begrepp. Den komplementära produktstrategin med lastsäkring via mobila transportlösningar – också i samarbete med partners som Bosch – är en fördel som kunder har glädje av i arbetsvardagen. Denna strategi tillämpar Sortimo även digitalt. Kunder kan använda mySortimo platform för att göra beställningar och konfigurera dekaler, arbetskläder samt även fordonsinredningar. Men för Sortimo handlar det inte om att sälja enskilda tjänster till sina kunder, utan att ge kunden maximalt utbyte av plattformen. Därför är kontoområdet på mySortimo platform ett avgörande mervärde för alla kunder. Här kan de nämligen hantera, organisera och koordinera behov för sina fordon, sina kläder och i framtiden även sina inventarier utan kostnad. Kontoområdet är ett universalinställningsverktyg för Sortimo som ger kunderna möjlighet att utan kostnad organisera sin material- och vagnparkshantering och ha den ständigt tillgängligt online. Dessutom skapar Sortimo ett nytt område i kontot som förenklar hantverksföretagens marknadsföring betydligt. Fordonsdekaler med rådgivningsservice och företagskläder ingår redan och är tillgängligt. Fler tjänster kommer att tillkomma under de närmaste åren.
 

Presskontakt
Johan Ernst

+46 31 761 45 20
JErnst@sortimo.se