text.skipToContent text.skipToNavigation
Jumbo-Unit – Die kompakte Großraumschublade
Stor utdragslåda Jumbo-Unit
Intelligenta lösningar för större och mindre gods för optimalt utnyttjande av lastutrymmet.
De stora utdragslådorna kan användas flexibelt och erbjuder utöver det stora förvaringsutrymmet ergonomisk åtkomst till innehållet. På så sätt utnyttjas lastutrymmet optimalt och har även plats för skrymmande gods.

Jumbo-Unit – mirakel utrymme i utdragslådan

Kombinationen av utdragslådor Jumbo-Unit och golvskivor erbjuder fördelen av obegränsad användning av lastutrymmet utöver förvaringsmöjligheter för stora volymer. Det finns plats för fordonsinredning ovanpå de stora lådorna.

Med en upphöjd golvlösning i kombination med optimalt planerad fordonsinredning är det till och med möjligt att optimera lastvolymen på ett sådant sätt att det går att minska storleken till nästa mindre nyttofordonsmodell. Detta gör inte bara att det blir optimal användning av lastutrymmet, det sparar också mycket pengar.

Så även det minsta fordonet blir en riktig volymoptimerare:

Schwerlastschublade Jumbo-Unit mit Werkzeugeinlage und Gebrauchsgütern
Sortimo Kontakt: Customer Service Center

Maximalt utnyttjande av lastutrymmet

Ergonomi. Ordning. Överskådlighet.

Jumbo-Unit für eine optimale Nutzung des Laderaums

Jumbo-Unit – fantastiskt förvaringsutrymme

Få ut maximal volym i ditt lastutrymme!

Kombinationen av Jumbo-Unit och golvplattor erbjuder förutom generösa förvaringsmöjligheter också fördelen med obegränsat utnyttjande av lastytan. På de stora utdragslådorna finns plats för en fordonsinredning.

Med en dubbelgolvslösning i kombination med en optimalt planerad fordonsinredning finns till och med möjlighet att optimera lastvolymen så att downsizing till nästa mindre fordonsmodell är möjlig. På så sätt utnyttjar du inte bara lastutrymmet optimalt utan sparar också pengar.

På så sätt blir minsta lilla transportbil till ett fantastiskt förvaringsutrymme:

Fördelarna i korthet

Din personliga kontaktperson hjälper dig gärna med att planera in de stora utdragslådorna som en dubbelgolvslösning.
Blog: mySortimo – Överblick över funktioner och tjänster på plattformen

Tung och svårhanterlig utrustning kan ofta vara omständlig att stuva undan. Även gods med skarpa kanter kan bara fixeras i begränsad omfattning med spännremmar. Remmarna kan i extrema körsituationer som exempelvis nödinbromsningar eller olyckor slitas loss och åsamka avsevärda skador på godset – inte bara på fordonet. Lösningen: Jumbo-Unit från Sortimo. Den stora utdragslådan som kan användas som dubbelgolvs- resp. undergolvslösning övertygar framför allt genom sin enkla hantering och den stora lagringsvolymen. Säkerhetsaspekten är tack vare den robusta konstruktionen självklar. När den används som undergolvslåda kan den täckas med Sortimos monterings- och lastsäkringsgolv. På så sätt säkerställs att andra fordonsinredningar i lastutrymmet kan användas utan problem, samtidigt med Jumbo-Unit. Den monteras på golvet ovanför den stora lådan för maximal stabilitet.

Undergolvslådans enorma lagringsvolym gör att du även kan transportera mycket tunga och skrymmande gods på ett säkert sätt. Samtidigt har du även möjlighet att använda avdelare för underindelning. Då kan glidning av lasten begränsas till ett minimum – och därmed minska risken för skador på fordonet eller personer. Genom det generösa handtaget och högt belastningsbara teleskopskenor kan en ergonomisk i- och urlastning garanteras. Lastning kan ske både via sidodörren och via bakdörren.

Den klara fördelen med undergolvslådor är att de kan lastas fullt ut i varje hörn. Ett optimalt utnyttjande av lastutrymmet spelar också en central roll när det handlar om nedskalning av fordon. Genom en effektiv användning av det förvaringsutrymme som står till förfogande kan mer transporteras. Så pass att det t.o.m. i en liten transportbil utrustad med undergolvslådor samt fordonsinredning från Sortimo kan lastas mer än i en större transportbil utan just dessa komponenter. Samtidigt uppnås maximal överskådlighet över medfört gods.

Den stora utdragslådan Jumbo-Unit skyddar inte bara fordonets lastutrymme. Tungt transportgods som kommer i glidning kan utlösa enorma krafter. Med Jumbo-Unit kan den sortens arbetsutrustning stuvas in enkelt, snabbt och säkert. Risken att den ska glida och de därmed förknippade farorna för trafiksäkerheten är därmed så gott som uteslutna. Det garanterar för det första att du även i farliga situationer på vägarna inte behöver oroa dig över din last och för det andra att fordonets interiör inte skadas. På så sätt bevaras också fordonets värde.