text.skipToContent text.skipToNavigation
Jumbo-Unit – Die kompakte Großraumschublade
Jumbo-Unit

Den stora lådan som dubbelgolvslösning

Med den praktiska dubbel- eller även undergolvslösningen kan lastutrymmet användas in i den sista vrån och således utnyttjas optimalt. De stora lådorna garanterar en hög belastningskapacitet och medger ergonomisk lastning och urlastning av stort eller långt och tungt transportgods via bakpartiet eller sidodörren. De stora undergolvslådorna täcks över med ett Sortimo-golv så att de flexibelt kan kombineras med en fordonsinredning, WorkMos och lastsäkringskoncept – för maximalt utnyttjande av lastutrymmet. Med denna kompakta utrustningsmöjlighet kan koncept skapas som möjliggör en nedskärning av fordonet och sparar rena pengar i fordonsanskaffningen.

Maximalt utnyttjande av lastutrymmet

Ergonomi. Ordning. Överskådlighet.

Jumbo-Unit für eine optimale Nutzung des Laderaums

Tung och svårhanterlig utrustning kan ofta vara omständlig att stuva undan. Även gods med skarpa kanter kan bara fixeras i begränsad omfattning med spännremmar. Remmarna kan i extrema körsituationer som exempelvis nödinbromsningar eller olyckor slitas loss och åsamka avsevärda skador på godset – inte bara på fordonet. Lösningen: Jumbo-Unit från Sortimo. Den stora utdragslådan som kan användas som dubbelgolvs- resp. undergolvslösning övertygar framför allt genom sin enkla hantering och den stora lagringsvolymen. Säkerhetsaspekten är tack vare den robusta konstruktionen självklar. När den används som undergolvslåda kan den täckas med Sortimos monterings- och lastsäkringsgolv. På så sätt säkerställs att andra fordonsinredningar i lastutrymmet kan användas utan problem, samtidigt med Jumbo-Unit. Den monteras på golvet ovanför den stora lådan för maximal stabilitet.

Undergolvslådans enorma lagringsvolym gör att du även kan transportera mycket tunga och skrymmande gods på ett säkert sätt. Samtidigt har du även möjlighet att använda avdelare för underindelning. Då kan glidning av lasten begränsas till ett minimum – och därmed minska risken för skador på fordonet eller personer. Genom det generösa handtaget och högt belastningsbara teleskopskenor kan en ergonomisk i- och urlastning garanteras. Lastning kan ske både via sidodörren och via bakdörren.

Den klara fördelen med undergolvslådor är att de kan lastas fullt ut i varje hörn. Ett optimalt utnyttjande av lastutrymmet spelar också en central roll när det handlar om nedskalning av fordon. Genom en effektiv användning av det förvaringsutrymme som står till förfogande kan mer transporteras. Så pass att det t.o.m. i en liten transportbil utrustad med undergolvslådor samt fordonsinredning från Sortimo kan lastas mer än i en större transportbil utan just dessa komponenter. Samtidigt uppnås maximal överskådlighet över medfört gods.

Den stora utdragslådan Jumbo-Unit skyddar inte bara fordonets lastutrymme. Tungt transportgods som kommer i glidning kan utlösa enorma krafter. Med Jumbo-Unit kan den sortens arbetsutrustning stuvas in enkelt, snabbt och säkert. Risken att den ska glida och de därmed förknippade farorna för trafiksäkerheten är därmed så gott som uteslutna. Det garanterar för det första att du även i farliga situationer på vägarna inte behöver oroa dig över din last och för det andra att fordonets interiör inte skadas. På så sätt bevaras också fordonets värde.