text.skipToContent text.skipToNavigation
Full-Service für Ihre Flotte

Vagnparksoptimering.

Snabbt. Effektivt. Enkelt.

Det är vårt anspråk att ställa din fordonspark till ditt förfogande i snabb och okomplicerad insatsberedskap. För det erbjuder vi dig ett optimalt omhändertagande från våra speciella rådgivare för alla fordonsparkslösningar med hög expertis, varigenom arbetet underlättas för dig och din fordonspark anpassas optimalt till förarnas behov.

Reducering av ”Total Cost of Mobility”

Med Sortimos vagnparkslösningar tillhandahåller vi mer effektivitet i anskaffningen och genomförandet, men även i användningen av vagnparken. Vi betraktar mobilitetskostnaderna i en helhetlig ansats och hjälper företag att allokera resurserna effektivare.

Sortimo Fuhrparklösung Vorteile

Individuella om- och påbyggnader

Vi erbjuder lösningar – för alla krav.

Specialpå- och ombyggnader av fordonsparker eller särskilda utryckningsfordon är vardagsmat för våra rådgivare och montörer. Dit hör de individuella koncepten med hänsyn tagen till rättsliga föreskrifter och godkännandekrav

Sortimo Ansprechpartner für persönliche Beratung und Planung
Säkerhet och kvalitet

Med Sortimo är du på den säkra sidan. För marknadsledaren för fordonsinredningar producerar med de högsta kvalitetsanspråken, vilket understryks av oberoende institut och certifikat och återspeglas i påbyggnadernas långa livscykler. Sortimos tillförlitliga vagnparkskoncept leder således till en riskminimering för varje fordonsparksansvarig.

Sortimo steht für Sicherheit und Qualität
Vad våra kunder säger
zitat_anf-zeichen

Designen måste anpassas till teknikerna – och inte tvärtom. Därför var det viktigt för oss att hitta en leverantör som kunde utveckla de lösningar som våra tekniker behöver. Det visade sig att Sortimo kunde leverera utrustning som är exakt anpassad till teknikernas dagliga behov.

Mer information

zitat_ausf-zeichen
Tonny Andersen
thyssenkrupp Elevator A/S