text.skipToContent text.skipToNavigation

Vagnparksoptimering.

Snabbt. Effektivt. Enkelt.

Det är vårt anspråk att ställa din fordonspark till ditt förfogande i snabb och okomplicerad insatsberedskap. För det erbjuder vi dig ett optimalt omhändertagande från våra speciella rådgivare för alla fordonsparkslösningar med hög expertis, varigenom arbetet underlättas för dig och din fordonspark anpassas optimalt till förarnas behov.

Reducering av ”Total Cost of Mobility”

Med Sortimos vagnparkslösningar tillhandahåller vi mer effektivitet i anskaffningen och genomförandet, men även i användningen av vagnparken. Vi betraktar mobilitetskostnaderna i en helhetlig ansats och hjälper företag att allokera resurserna effektivare.

Individuella om- och påbyggnader

Vi erbjuder lösningar – för alla krav.

Specialpå- och ombyggnader av fordonsparker eller särskilda utryckningsfordon är vardagsmat för våra rådgivare och montörer. Dit hör de individuella koncepten med hänsyn tagen till rättsliga föreskrifter och godkännandekrav

Säkerhet och kvalitet

Med Sortimo är du på den säkra sidan. För marknadsledaren för fordonsinredningar producerar med de högsta kvalitetsanspråken, vilket understryks av oberoende institut och certifikat och återspeglas i påbyggnadernas långa livscykler. Sortimos tillförlitliga vagnparkskoncept leder således till en riskminimering för varje fordonsparksansvarig.